คลิกเมาส์หรือคีย์บอร์ดค้างไว้เพื่อบิน และปล่อยเพื่อลดเพดานบิน

(ทัชสกรีนค้างไว้เพื่อบิน และปล่อยเพื่อลดเพดานบิน ในกรณีที่เล่นบนโทรศัพท์มือถือ)

หลบหลีบการชนใด ๆ ไปให้ไกลเพื่อคะแนนที่ดีที่สุด

[ขอให้มีความสุขไปกับเพลงขณะเล่น]